Workshop facilitator


Kreativt Forum offers Custom-made workshops and individual facilitation of your Culture Score Card test for increased creativity and innovation in your project progress. We have references in Denmark, Norway, Sweden and Finland.

Management consulting:


For Businesses considering branding and/or partnerships with culture and arts: Coaching and new thinking in communicating corporate culture, identity and values.

Network facilitation:


We currently facilitate several formal networks

in Denmark among managers responsible for development, fundraising and partnerships.Sådan kan du på forhånd vurdere dit kulturprojekts chance for succes!

- noget din sponsor eller fond bestemt også vil være interesseret i, da de kun får succes, hvis du får succes!


Culture Score Card giver dig svaret på dine muligheder for succes - ikke som fra en krystalkugle - men i form af et procesværktøj, hvor du sammen med en kollega (eller hvorfor ikke også din potentielle finansielle partner?) afstemmer projektets a) kulturelle kvalitet, b) ledelse og styringssystemer, c) markedsføring og synlighed samt c) projektets værdi og aktualitet… stillet op i overskuelige diagrammer mod dine egne succeskriterier, forventninger og mål.


Succes er nemlig relativ!

-        Culture Score Card scanner derfor dit projekts bæreevne i forhold til dine specifikke mål!

-        viser hvor modent projektet i øjeblikket er til fundraising og sponsoransøgning!

-        giver dig værdifulde konkrete input til din projektbeskrivelse og ansøgning!

-        fremhæver dine stærke sider og stimulerer din finansielle partner til at afhjælpe de svage!


Kontakt os for en workshop med en dreven facilitator, som kan gøre processen dynamisk og nytænkende (disruptiv).Kreativ Disruption og Destruktion


-en innovations- og nytænkningsproces til dit projekt og koncept.En workshop med Culture Score Card (www.culturescorecard.com) er skræddersyet til en disruption proces (som også kan indeholde en destruktion proces).


Kreativ disruption (og disruptiv innovation) bliver som udtryk ofte blandet sammen med kreativ destruktion – derfor kan målene for begreberne - lidt forenklet opstillet - tydeliggøre forskellene:


  • I kreativ destruktion er målet:

    at bryder ned, for at bygge et nyt fundament op, således at udbyttet     
   (økonomisk og værdimæssigt) kan vokse.


  • I kreativ disruption er målet:

    at udstille mangler og svagheder i projektet, highlighte områder hvor   
    forbedring og forandring er nødvendige – til inspiration for at tilpasse

    konceptet til fremtiden.


  • I disruptiv innovation er målet:

    at finde helt nye markedsområder for din kompetence (ikke nødvendigvis        dit produkt!), som ikke er kendt eller erkendt i dag.


Disruption kan altså indbefatte en kreativ destruktion (ikke omvendt!).


Fordelene ved at bruge Culture Score Card i disruption processen:

  1. Vi stiller spørgsmålstegn ved relevante faktorer for dit projekts succes gennem en bevidst proces.
  2. Vi har ikke svarene, men vi har spørgsmålene til dig, før du går videre med dit projekt.
  3. Vi lægger grunden til en disruptiv innovationsproces gennem en kreativ destruktion og disruption.
  4. Scorecardet er ikke i sig selv unikt, det er til gengæld den kreative proces og facilitatoren.