Culture Score Card ®


A qualitative risk assessment model to evaluate critical success factors in cultural-, design-, destination and social projects. To be used in a creative (disruptive?) dialogue with your colleagues and/or business partners.


The first step before presenting any idea further – or even thinking of launching your project (especially in fundraising or sponsor-campaigns) - is a test with Culture Score Card.


We will be happy to offer you a free presentation and scanning of your project.

As a result we can advice you on the benefits of a workshop in your organization.

Please write to: lvh@kreativtforum.dk


Nyhed! Win-win scorecard


Vi har designet vores gennemprøvede scorecard i en helt ny version, nu formuleret til et en bred kreds af brancher og projekter. Hvad enten du er iværksætter fra bunden, tænker din eksisterende virksomhed ind i nye baner, eller en ny event er på tegnebrættet, så inviterer vi dig, til at afprøve din ide og plan.

Men først:


Al vores erfaring siger, at nye projekter altid har en synlig eller usynlig partner involveret (det være sig med penge, tid, ydelser eller støtte). Hvem er dine partnere? Kender de dit projekts chancer for succes? Har du formuleret forudsætningerne for dem?


Partnerne sikrer din succes – deres succes afhænger til gengæld af din succes – det hele skal ende med win-win!


Så inden du etablerer partnerskaber, formulerer oplæg til din business plan, skriver ansøgning eller søger finansiering, inviteres du hermed til at teste dit projekt med win-win-scorecard


Et enkelt – og kontant – proces analyseværktøj

  • der fastlægger dine succeskriteriers betydning (succes er relativ!)
  • hvorefter de vægtes i forhold til relevante succesfaktorer inden for 4 kategorier:
  • projektets kvalitetsparametre
  • ledelse- og økonomistyring
  • synlighed og markedsføringsindsats
  • samt aktualitet og værdiskabelse.


Win-win-scorecard er udviklet af partnerskabet Kreativt Forum / Crone & Co, som inviterer dig til at sætte et team af ildsjæle/partnere (2 – 5 pers.) til en halv dags workshop. Med en erfaren og dynamisk konsulent bliver scorecardet rammen for en kreativ proces til

  • optimering af stærke sider
  • erkendelse (og tackling) af svage sider
  • og ikke mindst en seriøs ”leg” med alternativer.


Kontakt os for et kreativt tilbud: Sæt dit team! Reserver en god halv workshop dag!


Vores scorecard ligger faktisk klar til brug for dig på adressen www.winwinscorecard.com – men du skal først have en introduktion og oprette en test-konto. Det får du hos:

Lennart von Haffner: lvh@kreativtforum.dk - direkte: +45 2063 7 9 13